CLB Thủ Khoa Hà Nội thi thử đánh giá năng lực ĐHQG HN lần thứ 10 năm 2024

CÙNG HAVA

X2 CƠ HỘI ĐỖ TRƯỜNG TOP

Với ĐGNL & ĐGTD

Và các môn thi Tốt nghiệp THPT 2024

Chia sẻ của nhiều bạn khóa 2k6
khi luyện đề và thi thử ĐGNL trên Hava