Đề số 1 - Ôn luyện thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 2024 - 2025

3 phần bài thi

150 câu hỏi

195 phút

NỘI DUNG BÀI THI

Phần 1: Tư duy định lượng

50 câu - 75 phút

Phần 2: Tư duy định tính

50 câu - 60 phút

Phần 3: Tư duy khoa học

50 câu - 60 phút